Rivning

SA Recycling och dess ledning och personal har lång och gedigen erfarenhet av rivningarbeten.

Vi tar på oss hela entreprenader, men vi jobbar ofta även som UE (underentreprenör)

Våa kunder är både lokala byggföretag och börsnoterade byggbolag som NCC, SKANSKA och NCC, vi anlitas också av kommunala, statliga och privata fastighetsbolag samt privatpersoner. Vi hjäper alla.

Många gånger kan vi hjälpa till med personal när ni har toppar i Er verksamhet.

Naturligtvis lämnar vi kontrollplaner på deponier, upprättar riskanalyser och arbetsmiljöplaner och vi har de utbildningar som krävs.

Vi har som mål att vara effektiva och göra ett professionellt hantverk, alltid lämna arbetsplatsen till kundens belåtenhet.

I syfte till att motverka svart arbetskraft och främja en trygg arbetsplats använder vår personal alltid ID06, klicka på loggan för mer info

Husrivningar

Vi tar på oss alla former av rivning, stora som små, allt från lilla stugan till hyreshus och fabriker. Beställare är ofta stat och kommun, men även privata aktörer anlitar oss.

Lättrivningar

Med ”lättrivning” menar vi te.x. rivning av gipsväggar, mattor, dörrar, fönster o.d. Detta sker ofta vid ombyggnationer och här agerar vi oftast som UE åt publika byggföretag som Skanska, NCC, Peab m.m. men även lokala företag som Faradium bygg, Rekab m.m.

Tungrivning

Allt arbete som har med betong att göra utför vi, bilningsarbeten, håltagning, sågning m.m.bild 1 (1)

Sanering

Många byggföretag ser stora fördelar med att handla upp en entreprenad med ETT företag och då Asbest och PCB sanering många gånger ”ingår” i rivningsarbeten har vi valt att samarbeta med duktiga saneringsfirmor så byggföretaget endast behöver ha EN kontakt där även sanering ingår i entreprenaden.

Övrigt

Vi utför även enklare byggnadsarbeten och en del annat, passa på att nyttja ROT och du har möjlighet.