Återvinning

2014:
Återvinningsstation, SA Recycling AB rivningsdel är egentligen bara en första fas i en mer långsiktig planering. På sikt finns planer på att etablera en återvinningsstation centralt för både privatpersoner och företag.

Detta är både tidskrävande och kostnadskrävande projekt och detta kommer vi att jobba mer aktivt med om några år, och ev kan någon extern ägare att behövas i detta projekt.

Vi kommer dock redan under denna period successivt skapa kontakter och planera så vi är väl förberedda när fas 2 inleds.

2016:
KANO-Gruppen startar Byggrecycling i Sverige AB med två ytterligare delägare som alla går in med både kunskap och kapital i detta projekt som vi kallar ”Projekt BR”
Fas 2 är därmed inledd.
Byggrecycling AB köper samma år REKO´s gamla lokaler på Norravägen 10 av Sundsvalls kommun och etablerar den planerade ÅVC där.


2017:
KANO Gruppen köper samtliga aktier i Byggrecycling och blir ensam ägare till företaget. ”Projekt BR” beräknas dock inte göra vinst förrän 2020 eller 2021
Mer info här: Byggrecycling AB

2020:
Byggrecycling AB inleder ett samarbete med Norrlands Järn & Metall vilket gör att företaget stärker sin position och blir ännu ”vassare” som miljöföretag. Thomas från NJM kommer med sin långa erfarenhet och kunnande tillföra enorm kompetens och många idéer för att bli ännu mer kund-och miljövänligare.