Återvinning

Återvinningsstation SA Recycling AB rivningsdel är egentligen bara egentligen bara en första fas i en mer långsiktig planering. På sikt finns planer på att etablera en återvinningsstation för både privatpersoner och företag.

Detta är både tidskrävande och kostnadskrävande projekt och detta kommer vi att jobba mer aktivt med om några år, och ev kan någon extern ägare att behövas i detta projekt.

Vi kommer dock redan under denna period succesivt skapa kontakter och planera så vi är väl förberedda när fas 2 inleds.