Återvinning

2014:
Återvinningsstation SA Recycling AB rivningsdel är egentligen bara egentligen bara en första fas i en mer långsiktig planering. På sikt finns planer på att etablera en återvinningsstation för både privatpersoner och företag.

Detta är både tidskrävande och kostnadskrävande projekt och detta kommer vi att jobba mer aktivt med om några år, och ev kan någon extern ägare att behövas i detta projekt.

Vi kommer dock redan under denna period successivt skapa kontakter och planera så vi är väl förberedda när fas 2 inleds.

2016:
Byggrecycling AB startas med tre delägare.

2017:
KANO Gruppen köper samtliga aktier i Byggrecycling och blir ensam ägare till företaget. ”Projekt BR beräknas göra vinst 2020 eller 2021
Mer info här: Byggrecycling AB