Återvinning

2014:
Återvinningsstation, SA Recycling AB rivningsdel är egentligen bara en första fas i en mer långsiktig planering. På sikt finns planer på att etablera en återvinningsstation centralt för både privatpersoner och företag.

Detta är både tidskrävande och kostnadskrävande projekt och detta kommer vi att jobba mer aktivt med om några år, och ev kan någon extern ägare att behövas i detta projekt.

Vi kommer dock redan under denna period successivt skapa kontakter och planera så vi är väl förberedda när fas 2 inleds.

2016:
KANO-Gruppen startar Byggrecycling i Sverige AB med två ytterligare delägare som alla går in med både kunskap och kapital i detta projekt som vi kallar ”Projekt BR”
Fas 2 är därmed inledd.
Byggrecycling AB köper samma år REKO´s gamla lokaler på Norravägen 10 av Sundsvalls kommun och etablerar den planerade ÅVC där.


2017:
KANO Gruppen köper samtliga aktier i Byggrecycling och blir ensam ägare till företaget. ”Projekt BR” beräknas dock inte göra vinst förrän 2022 eller 2023
Mer info här: Byggrecycling AB

2020:
Byggrecycling AB inleder ett samarbete med Norrlands Järn & Metall vilket gör att företaget stärker sin position och blir ännu ”vassare” som miljöföretag. Thomas från NJM kommer med sin långa erfarenhet och kunnande tillföra enorm kompetens och många idéer för att bli ännu mer kund-och miljövänligare.

2021:
…….ser ut bli lite tuffare år än planerat för BR, Covid + investeringar gör att resultatet inte är tillfredsställande (-300″). Vi ser dock att företagskunderna ökar och framförallt att de återkommer och detta utan någon marknadsföring. Vi tror och hoppas att 2022 kommer att visa på ett positivt resultat.
Metalldelen gick också lite trögt i starten, men även där ser vi en klar ökning i kunder,
(Ryktet är bästa marknadsföringen)

2022:
Företagskunderna ökade markant redan 2021 och fortsatte 2022 vilket också gör att vi till slut kan visa positiva siffror. Det företagen ser som positivast är just att de sparar tid, och då även pengar. (men miljön är också en aspekt i det hela).

2023:
Företagskunderna ökar mer och mer, och även om omsättning och vinst inte är helt tillfredställande så går det åt rätt håll.
Sundsvalls kommun har meddelat att de kommer att ta över FTI container som privatpersoner kan kasta gratis i nu vid årsskiftet 2023/2024
Där mister vi en fast/trygg inkomst, men vi frigör samtidigt ytor till annat.
Vad det blir återstår att se……